Vibrationsisolering av byggnader

Hus på fjädrande bädd är en vanlig metod intill eller ovan spårbunden trafik för att undvika vibrationsstörningar.  Den vanligaste lösningen sker med elastomerer av Vibrafoam® och Vibradyn®. En grundläggning med den här tekniken ställer mycket höga krav på en lång livslängd med full dynamisk funktion. Vi erbjuder flera metoder och vi kan hantera mycket höga laster och krav på vibrations-isolering.

Punkt- och linjelagring med Vibrafoam® och Vibradyn®. Systemfrekvens från 8 Hz.

Heltäckande lagring med Vibrafoam® och Vibradyn®. Systemfrekvens från 12 Hz.

Punktlagring med stålfjäderelement. Systemfrekvens från 3 Hz.

 

  • Mycket hög vibrationsisolering
  • Anpassat för aktuellt frekvens- och amplitudområde
  • Full funktion under byggnadens livslängd

Heltäckande lösning med Vibrafoam®

 

Heltäckande lösning med Vibrafoam® och Vibradyn®

Vertikala mattor för marktryck med Vibrafoam®