Vibrafoam, Vibradyn och Vibisol

Vibrafoam® Kombination av fjäder och dämpare

Vibrafoam® används för vibrations- och stomljudsisolering där kraven är höga och där både fjädrande och dämpande egenskaper eftersöks. Tillsammans med materialets tålighet, kemiska resistens och långa livslängd så är Vibrafoam® det ideala materialet för vibrationsmässigt lyckade lösningar. Egenskaperna är väldokumenterade och materialets beteende är predikterbart, vilket ger en trygghet och säkerhet i lösningarna.  Det finns ett stort antal varierande applikationer inom bygg, industri och spårbunden trafik. Vibrafoam®-materialen ingår i ett komplett produktprogram av högteknologiska elastomerer av mikro-cellulär polyuretan. I programmet ingår, utöver Vibrafoam®, Vibradyn® som det fjädrande materialet. Därutöver kan material med speciella och unika egenskaper erbjudas.

Vibrafoam® är registrerat med godkänd nivå i Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Materialet är också godkänt och listat för att ingå i Svanenmärkta byggnader.

Vibrafoam® är BASTA registrerat. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Vibradyn® Dynamisk prestanda för exceptionella krav

Vibradyn® används för vibrations- och stomljudsisolering när det ställs mycket höga krav. Materialets prestanda beror på att det är extremt elastiskt och att det är lika “mjukt” dynamiskt som statiskt. Vibradyn®-materialets tålighet, kemiska resistens och långa livslängd är andra fördelar. Statiska lastgränser i serien upp till 1.5 N/mm², 150 ton per m². En rad specialtyper finns också som S50, S200 och S250.

Vibradyn® är registrerat med godkänd nivå i Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Materialet är också godkänt och listat för att ingå i Svanenmärkta byggnader.

Vibradyn® är BASTA registrerat. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Vibradyn® HL - För höga laster

Vibradyn® HL är ett fjädrande material för applikationer som ställer höga krav på materialets lastförmåga med bibehållen låg resonansfrekvens. Statiska lastgränser på 3, 6 och 12 N/mm², 300, 600 och 1200 ton per m².

Vibradyn® är registrerat med godkänd nivå i Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Materialet är också godkänt och listat för att ingå i Svanenmärkta byggnader.

Vibradyn® är BASTA registrerat. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Vibisol® HLB - För mycket höga laster

Vibisol® HLB fiberförstärkt gummi är ett elastiskt bärlager med mycket hög styrka och styvhet. Det är lämpligt för applikationer inom bygg, industri och infrastruktur där mycket höga belastningar förekommer.


Under arbete