Infrastruktur – Spårbunden trafik

Vibrations- och stomljudsisolering av spårbunden trafik och järnvägsöverbyggnad

 

 

Genom hjul-rälkontakten skapas vibrationer som riskerar att ge stomljudsstörningar. Dessa vibrationer kan stoppas nära källan genom användandet av elastiska produkter som är anpassade för belastningarna och möter krav på lång livslängd. Beroende på stomljudsnivåer och störningsspektrum kan olika lösningar för vibrationsisolering användas. För lägre krav kan slipermattor s.k. under sleeper pads (USP) eller andra elastiska mellanlägg användas. För högre krav och för spår i ballast används ballastmattor. För höga krav på stomljudsisolering och vid spår i betong s.k. slab track används elastiska mattor för massa-fjädersystem (MSS).

När vi designar en lösning utgår vi från störspektrum, krav på insättningsdämpning och egenfrekvens för systemet s.k. systemfrekvens förutom spår- och tågtekniska data. Våra lösningar består av högteknologiska mattor av polyuretan (PUR) som möter de flesta krav på insättningsdämpning och axellaster (spårväg, pendeltåg, metro, person- och godståg). Vi har även möjlighet ett erbjuda kostnadseffektiva mattor i PUR-bunden gummigranulat.

     

Embedded tracks och Green tracks

 

 

Vibisol erbjuder dämpande och isolerande lösningar för spårväg och järnväg s.k. Embedded tracks. För blandad trafik erbjuder vi alla typer av Top Of Rail-lösningar (TOR) i tre olika format, Standard, Multipart och Seamless. Med systemet Green track ökar grönytorna i staden och bullret reduceras, vilket ger en behagligare stadsmiljö. Vår system består av kostnadseffektiva produkter som möter marknadskraven, där våra unika tekniska lösningar effektiviserar kundernas processer. Vibisol och vår leverantör HET-Group stödjer den gröna utvecklingen av nya spårvägar i urbana miljöer.