Industri – Produkter

Buller och vibrationer fokuseras allt mer när det gäller både industriella produkter som konsumentprodukter och med EU-normer som drivande faktorer. Genom minskade vibrationer i produkten ökar livslängden på andra komponenter eller så kan billigare komponenter användas. Med Vibrafoam®- och Vibradyn® material erhålls tystare och mer vibrationsfria produkter.

  • Hög vibrationsisolering
  • Flexibelt material
  • Hög kemisk resistens
  • Mycket lång livslängd
  • Hög produktanpassning