Golvkonstruktioner

Flytande golv och stegljudsisolering

Vi har lösningar för att nå kraven för stegljudsisolering i bjälklag både i betong, trä och stål. Vi kan erbjuda både standard- som specialvarianter efter funktion och krav med hög stegljudsförbättring för lägenhetsavskiljande bjälklag i bostäder, musikskolor, teatrar och andra kulturlokaler.

Stegljudsisolering i träbjälklag - Standardserien

Vibrafoam® Platta 12 mm

Kostnadseffektiv lågbyggd lösning med stegljudsplattor för att uppnå Boverkets allmänna råd. Stabilt golv med hög komfort.

Specifikation

 • Dimensioner: Plattor 45 x 60 x 12,5 mm
 • Max last/m2: 300 kg
 • Mål: Säkerställa myndighetskravet
 • Stegljudsförbättring: Ca 10 dB
 • Materialåtgång: Ca 4 plattor per m2
 • Livslängd: Full funktion byggnadens livslängd

Vibrafoam® List 12 mm

Snabbmonterad lågbyggd lösning med stegljudslister för att uppnå Boverkets allmänna råd. Stabilt golv med hög komfort.

Specifikation

 • Dimensioner: Längder 1000 x 45 x 12,5 mm
 • Max last/m2: 300 kg
 • Mål: Säkerställa myndighetskravet
 • Stegljudsförbättring: Ca 10 dB
 • Materialåtgång: Ca 2 m per m2
 • Livslängd: Full funktion byggnadens livslängd

Vibrafoam® List 25 mm

Högeffektiv lösning med stegljudslister med mål att säkerställa stegljudsklass B. Stabilt golv med hög komfort.

Specifikation

 • Dimensioner: Längder 1000 x 45 x 25 mm
 • Max last/m2: 400 kg
 • Mål: Stegljudsklass: B
 • Stegljudsförbättring: Ca 15 dB
 • Materialåtgång: Ca 2 m per m2
 • Livslängd: Full funktion byggnadens livslängd

Vibradyn® Platta 25 mm

Den mest effektiva ljudlösningen av alla i serien med mål att säkerställa stegljudsklass B eller bättre. Stabilt golv med hög komfort.

Specifikation

 • Dimensioner: Plattor 90 x 45 x 25 mm
 • Max last/m2: 300 kg
 • Mål: Stegljudsklass B eller bättre
 • Stegljudsförbättring: Ca 15 dB
 • Materialåtgång: Ca 4 plattor per m2
 • Livslängd: Full funktion byggnadens livslängd

Vibisol® Floor System Basic

Golvsystemet är snabbt och enkelt att installera. Används för flytande golv i bostäder, biografer, repetitionsrum, studios, dans, gymnastik, sport etc. Systemet består av stålprofiler med en bredd på 60 mm försedda med diskreta isolatorer i materialen Vibrafoam® och Vibradyn®. Systemet finns tillgängligt i 3 olika standard höjder: 25, 50 och 75 mm (andra höjder finns på begäran). Beroende på belastning och val av höjd kan frekvenser från 6 Hz uppnås.

Ljudgolv med betongplattor

Flexibel och enkelt flyttbar lösning med betongplattor som belastande material. Används med fördel till fria-vikter område på gym, repetionsrum musik, bibliotek och studierum etc. Lösningen kan utformas helt efter behovet och med Vibrafoam® eller Vibradyn® som ljudisolerande komponent.

Vibisol® VibiStep

Stegljudsmatta för direktsättning klinker och sten i trapphus, kontor och offentliga miljöer. Mattan är spricköverbyggande, isolerande och stegljudsreducerande. VibiStep är tillverkad av polyuretan och kork och kan användas inomhus vid nyproduktion och renovering. VibiStep säljs i färdigt paket med alla nödvändiga komponenter före plattsättning. Insättningsdämpning 10-13 dB.

Ladda ner här

2021 VibiStep Produktinformation och monteringsanvisning

English 2021 VibiStep - Product information and assembly instructions

Polskie 2021 VibiStep - Bezpośredni montaż płytek

 

 

Insulit 4+2 Ljudmatta för golvavjämning ∆Lw 24 dB

Insulit 4 + 2 består av två skikt där det första på 2 mm är ett högdensitets PE-skum med slutna celler fysiskt tvärbundna kombinerat med en polyester på 4 mm med låg dynamisk styvhet. Kombinationen med filt och skum är att kunna täcka ett större frekvensområde. Dessa egenskaper gör Insulit 4 + 2 till en mycket effektiv matta med högt reduceringstal.

Ladda ner här

2021 insulit 4+2 Broschyr

Insulit Bi+9 Ljudmatta för golvavjämning ∆Lw 30 dB

Insulit Bi + 9 består av reflekterande aluminiumfilm, dubbelfjäderkonstruktion med högdensitets PE- skum och polyester. Filten korrigerar lägre frekvenser och skummet medelstora och höga frekvenser. Dessa egenskaper gör Insulit Bi+9 till en mycket effektiv matta med högt reduceringstal.

Ladda ner här

2021 insulit Bi+9

2021 Lfoam kantband

insulParq 2+ ∆Lw 20 dB

insulParq 2+ är en tunn stegljudsmatta för flytande trägolv. Den minskar ljudöverföringen mellan våningarna och sänker ljudet från någon som går över trägolvet i det egna rummet, s.k. trumljud. insulParq 2+ är tillverkat av högdensitets- polyetenskum med slutna celler. Den täcks av en skyddande aluminiserad film och innehåller en platt självhäftande överlappning. insulParq 2+ skyddar parkettgolvet från fukt. Reducerar trumljud upp till 15% med 7 mm:s parkett.

Ladda ner här

2021 insulparq2+

insulSound Ultra+ ∆Lw 20 dB

insulSound Ultra+ är en högpresterande matta för trägolv som laminat och parkett. insulSound minskar effektivt ljudöverföringen mellan våningar och sänker ljudets resonans från någon som går över golvet i det egna rummet, s.k. trumljud. insulSound Ultra+ är lätt att installera och har en varaktig hållbarhet tack vare sin konstruktion med högdensitets PE. Detta självhäftande över- lappningssystem ger släta platta fogar för att upprätthålla en fullständig tätning och vattentät fog där isoleringsskikten överlappar varandra. insulSound Ultra+ är vattentät och ger en tillräcklig fuktspärr för ditt trägolv. Reducerar trumljud med upp till 30% med 7 mm:s parkett.

Ladda ner här

2021 insulsound Ultra+

 

 

Giha Golvsystem - Ljudgolv

Ladda ner här

Vibisol_Giha_Golvsystem_