Golvkonstruktioner

Flytande golv och stegljudsisolering

Vi har lösningar för att nå kraven för stegljudsisolering i bjälklag både i betong, trä och stål. Vi kan erbjuda både standard- som specialvarianter efter funktion och krav med hög stegljudsförbättring för lägenhetsavskiljande bjälklag i bostäder, musikskolor, teatrar och andra kulturlokaler.

 

Vibrafoam® Platta 12 mm

Kostnadseffektiv lågbyggd lösning med stegljudsplattor för att uppnå Boverkets allmänna råd. Stabilt golv med hög komfort.

Specifikation

 • Dimensioner: Plattor 45 x 60 x 12,5 mm
 • Max last/m2: 300 kg
 • Mål: Säkerställa myndighetskravet
 • Stegljudsförbättring: Ca 10 dB
 • Materialåtgång: Ca 4 plattor per m2
 • Livslängd: Full funktion byggnadens livslängd

Vibrafoam® List 12 mm

Snabbmonterad lågbyggd lösning med stegljudslister för att uppnå Boverkets allmänna råd. Stabilt golv med hög komfort.

Specifikation

 • Dimensioner: Längder 1000 x 45 x 12,5 mm
 • Max last/m2: 300 kg
 • Mål: Säkerställa myndighetskravet
 • Stegljudsförbättring: Ca 10 dB
 • Materialåtgång: Ca 2 m per m2
 • Livslängd: Full funktion byggnadens livslängd

Vibrafoam® List 25 mm

Högeffektiv lösning med stegljudslister med mål att säkerställa stegljudsklass B. Stabilt golv med hög komfort.

Specifikation

 • Dimensioner: Längder 1000 x 45 x 25 mm
 • Max last/m2: 400 kg
 • Mål: Stegljudsklass: B
 • Stegljudsförbättring: Ca 15 dB
 • Materialåtgång: Ca 2 m per m2
 • Livslängd: Full funktion byggnadens livslängd

Vibradyn® Platta 25 mm

Den mest effektiva ljudlösningen av alla i serien med mål att säkerställa stegljudsklass B eller bättre. Stabilt golv med hög komfort.

Specifikation

 • Dimensioner: Plattor 90 x 45 x 25 mm
 • Max last/m2: 300 kg
 • Mål: Stegljudsklass B eller bättre
 • Stegljudsförbättring: Ca 15 dB
 • Materialåtgång: Ca 4 plattor per m2
 • Livslängd: Full funktion byggnadens livslängd

Vibisol® Floor System Basic

Golvsystemet är snabbt och enkelt att installera. Används för flytande golv i bostäder, biografer, repetitionsrum, studios, dans, gymnastik, sport etc. Systemet består av stålprofiler med en bredd på 60 mm försedda med diskreta isolatorer i materialen Vibrafoam® och Vibradyn®. Systemet finns tillgängligt i 3 olika standard höjder: 25, 50 och 75 mm (andra höjder finns på begäran). Beroende på belastning och val av höjd kan frekvenser från 6 Hz uppnås.

Ljudgolv med betongplattor

Flexibel och enkelt flyttbar lösning med betongplattor som belastande material. Används med fördel till fria-vikter område på gym, repetionsrum musik, bibliotek och studierum etc. Lösningen kan utformas helt efter behovet och med Vibrafoam® eller Vibradyn® som ljudisolerande komponent.

Vibisol® VibiStep

Stegljudsmatta för direktsättning klinker och sten i trapphus, kontor och offentliga miljöer. Mattan är spricköverbyggande, isolerande och stegljudsreducerande. VibiStep är tillverkad av polyuretan och kork och kan användas inomhus vid nyproduktion och renovering. VibiStep säljs i färdigt paket med alla nödvändiga komponenter före plattsättning. Insättningsdämpning 10-13 dB.

Insulit 4+2 Ljudmatta för golvavjämning ∆Lw 24 dB

Insulit 4 + 2 består av två skikt där det första på 2 mm är ett högdensitets PE-skum med slutna celler fysiskt tvärbundna kombinerat med en polyester på 4 mm med låg dynamisk styvhet. Kombinationen med filt och skum är att kunna täcka ett mycket större frekvensområde. Filten korrigerar lågfrekvenserna och skummet korrigerar mediet och höga frekvenser. Dessa egenskaper gör Insulit 4 + 2 till en mycket effektiv matta med högt reduceringstal. Läs mer under Produkter och Stegljudsmattor.

Insulit Bi+9 Ljudmatta för golvavjämning ∆Lw 30 dB

Insulit Bi + 9 består av reflekterande aluminiumfilm, dubbelfjäderkonstruktion med högdensitets PE-skum och polyester. Filten korrigerar lägre frekvenser och skummet medelstora och höga frekvenser. Dessa egenskaper gör Insulit Bi+9 till en mycket effektiv matta med högt reduceringstal.