Archive For The “Produkter” Category

Golvkonstruktioner

Golvkonstruktioner

Flytande golv och stegljudsisolering

Vi har lösningar för att nå kraven för stegljudsisolering i bjälklag både i betong, trä och stål. Vi kan erbjuda både standard- som specialvarianter efter funktion och krav med hög stegljudsförbättring för lägenhetsavskiljande bjälklag i bostäder, musikskolor, teatrar och andra kulturlokaler.

Stegljudsisolering i träbjälklag - Standardserien

Vibrafoam® Platta 12 mm

Kostnadseffektiv lågbyggd lösning med stegljudsplattor för att uppnå Boverkets allmänna råd. Stabilt golv med hög komfort.

Specifikation

 • Dimensioner: Plattor 45 x 60 x 12,5 mm
 • Max last/m2: 300 kg
 • Mål: Säkerställa myndighetskravet
 • Stegljudsförbättring: Ca 10 dB
 • Materialåtgång: Ca 4 plattor per m2
 • Livslängd: Full funktion byggnadens livslängd

Vibrafoam® List 12 mm

Snabbmonterad lågbyggd lösning med stegljudslister för att uppnå Boverkets allmänna råd. Stabilt golv med hög komfort.

Specifikation

 • Dimensioner: Längder 1000 x 45 x 12,5 mm
 • Max last/m2: 300 kg
 • Mål: Säkerställa myndighetskravet
 • Stegljudsförbättring: Ca 10 dB
 • Materialåtgång: Ca 2 m per m2
 • Livslängd: Full funktion byggnadens livslängd

Vibrafoam® List 25 mm

Högeffektiv lösning med stegljudslister med mål att säkerställa stegljudsklass B. Stabilt golv med hög komfort.

Specifikation

 • Dimensioner: Längder 1000 x 45 x 25 mm
 • Max last/m2: 400 kg
 • Mål: Stegljudsklass: B
 • Stegljudsförbättring: Ca 15 dB
 • Materialåtgång: Ca 2 m per m2
 • Livslängd: Full funktion byggnadens livslängd

Vibradyn® Platta 25 mm

Den mest effektiva ljudlösningen av alla i serien med mål att säkerställa stegljudsklass B eller bättre. Stabilt golv med hög komfort.

Specifikation

 • Dimensioner: Plattor 90 x 45 x 25 mm
 • Max last/m2: 300 kg
 • Mål: Stegljudsklass B eller bättre
 • Stegljudsförbättring: Ca 15 dB
 • Materialåtgång: Ca 4 plattor per m2
 • Livslängd: Full funktion byggnadens livslängd

Vibisol® Floor System Basic

Golvsystemet är snabbt och enkelt att installera. Används för flytande golv i bostäder, biografer, repetitionsrum, studios, dans, gymnastik, sport etc. Systemet består av stålprofiler med en bredd på 60 mm försedda med diskreta isolatorer i materialen Vibrafoam® och Vibradyn®. Systemet finns tillgängligt i 3 olika standard höjder: 25, 50 och 75 mm (andra höjder finns på begäran). Beroende på belastning och val av höjd kan frekvenser från 6 Hz uppnås.

Ljudgolv med betongplattor

Flexibel och enkelt flyttbar lösning med betongplattor som belastande material. Används med fördel till fria-vikter område på gym, repetionsrum musik, bibliotek och studierum etc. Lösningen kan utformas helt efter behovet och med Vibrafoam® eller Vibradyn® som ljudisolerande komponent.

Vibisol® VibiStep

Stegljudsmatta för direktsättning klinker och sten i trapphus, kontor och offentliga miljöer. Mattan är spricköverbyggande, isolerande och stegljudsreducerande. VibiStep är tillverkad av polyuretan och kork och kan användas inomhus vid nyproduktion och renovering. VibiStep säljs i färdigt paket med alla nödvändiga komponenter före plattsättning. Insättningsdämpning 10-13 dB.

Ladda ner här

2021 VibiStep Produktinformation och monteringsanvisning

English 2021 VibiStep - Product information and assembly instructions

Polskie 2021 VibiStep - Bezpośredni montaż płytek

 

 

Insulit 4+2 Ljudmatta för golvavjämning ∆Lw 24 dB

Insulit 4 + 2 består av två skikt där det första på 2 mm är ett högdensitets PE-skum med slutna celler fysiskt tvärbundna kombinerat med en polyester på 4 mm med låg dynamisk styvhet. Kombinationen med filt och skum är att kunna täcka ett större frekvensområde. Dessa egenskaper gör Insulit 4 + 2 till en mycket effektiv matta med högt reduceringstal.

Ladda ner här

2021 insulit 4+2 Broschyr

Insulit Bi+9 Ljudmatta för golvavjämning ∆Lw 30 dB

Insulit Bi + 9 består av reflekterande aluminiumfilm, dubbelfjäderkonstruktion med högdensitets PE- skum och polyester. Filten korrigerar lägre frekvenser och skummet medelstora och höga frekvenser. Dessa egenskaper gör Insulit Bi+9 till en mycket effektiv matta med högt reduceringstal.

Ladda ner här

2021 insulit Bi+9

2021 Lfoam kantband

insulParq 2+ ∆Lw 20 dB

insulParq 2+ är en tunn stegljudsmatta för flytande trägolv. Den minskar ljudöverföringen mellan våningarna och sänker ljudet från någon som går över trägolvet i det egna rummet, s.k. trumljud. insulParq 2+ är tillverkat av högdensitets- polyetenskum med slutna celler. Den täcks av en skyddande aluminiserad film och innehåller en platt självhäftande överlappning. insulParq 2+ skyddar parkettgolvet från fukt. Reducerar trumljud upp till 15% med 7 mm:s parkett.

Ladda ner här

2021 insulparq2+

insulSound Ultra+ ∆Lw 20 dB

insulSound Ultra+ är en högpresterande matta för trägolv som laminat och parkett. insulSound minskar effektivt ljudöverföringen mellan våningar och sänker ljudets resonans från någon som går över golvet i det egna rummet, s.k. trumljud. insulSound Ultra+ är lätt att installera och har en varaktig hållbarhet tack vare sin konstruktion med högdensitets PE. Detta självhäftande över- lappningssystem ger släta platta fogar för att upprätthålla en fullständig tätning och vattentät fog där isoleringsskikten överlappar varandra. insulSound Ultra+ är vattentät och ger en tillräcklig fuktspärr för ditt trägolv. Reducerar trumljud med upp till 30% med 7 mm:s parkett.

Ladda ner här

2021 insulsound Ultra+

 

 

Giha Golvsystem - Ljudgolv

Ladda ner här

Vibisol_Giha_Golvsystem_

 

 

Industri – Produktion

Industri – Produktion

Det finns två typer av vibrationsisolering för maskiner. Aktiv- eller passiv isolering.

Vibrerande maskiner som ger störningar där dom är uppställda och ut i byggnadsstommen i form av vibrationer eller buller som pressar, stansar eller andra bearbetningsmaskiner.

Maskiner och utrustning som måste skyddas från vibrationer från närliggande maskiner eller fordonstrafik som lab, mätning, slip, IT-installationer och liknande känslig apparatur.

Vibrafoam® och Vibradyn® är enkla att använda, med eller utan fundament, och klarar att isolera vibrationer från ca 6 Hz.

Stålfjäderisolatorer från ca 2 Hz.

Beprövade metoder

”Skräddarsydd” vibrationsisolering

Klarar industrimiljöer

Mycket lång livslängd

Byggsystem – Trä

Byggsystem – Trä

Vibisol®

Ett av Vibisols teknikområden inom bygg är isolering av flanktransmitterande ljud. Med våra material Vibrafoam® och Vibradyn® erbjuder vi lösningar i form av list- och plattsystem för lätta volymelement och massivträkonstruktioner. Med dessa materialtyper som ljudisolerande komponenter erhålls, förutom hög ljudisolering, möjlighet att utforma specialanpassade lösningar för varje enskild producent. Tillsammans med övriga produkter som elastiska infästningar i form av beslag och hängare är vi en komplett leverantör inom området. Lösningar kan presenteras för samtliga ljudklasser.

Vibrafoam® och Vibradyn® är registrerade med godkänd nivå i Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Materialen är också godkända och listade för att ingå i Svanenmärkta byggnader.

Vibrafoam® och Vibradyn® är BASTA registrerade. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

HVAC-Maskinisolering

HVAC-Maskinisolering

Stålfjäderisolatorer används främst för lågfrekvent montering för fläktar, kraftvärmeverk, kylanläggningar, kompressorer, pumpar, reservkraftgeneratorer etc. De får en egenfrekvens beroende på belastning ner till till 2 Hz. Vibrafoam® och Vibradyn® används främst för applikationer med egenfrekvenser över 6 Hz. Vibradyn HL används för hög belastning med mycket låg anläggningsyta.

Produktfördelar

 • Brett utbud av produkter
 • Hållbar, kompakt konstruktion
 • Ökar livslängden på utrustningen
 • Minskat underhåll
Undertak och väggar

Undertak och väggar

Vibrationsisolerande hängare

Vi erbjuder vibrationsisolerande fästen för både horisontellt som vertikalt montage med elastomerer och stålfjäderelement. Med dessa hängare från Senor möjliggörs en hög akustisk isolering av undertak, hängande konstruktioner, rör m.m. Senors hängare kombinerar både en fjädrande, vibrationsisolerande funktion med systemdämpning. Hängarna finns i ett flertal varianter.

Vi kan erbjuda "rum i rum" lösningar som flytande golv, pendlade undertak och isolerade väggar. Detta som i en enhet eller bara som delar för tak och golv.

 
Industri – Produkter

Industri – Produkter

Buller och vibrationer fokuseras allt mer när det gäller både industriella produkter som konsumentprodukter och med EU-normer som drivande faktorer. Genom minskade vibrationer i produkten ökar livslängden på andra komponenter eller så kan billigare komponenter användas. Med Vibrafoam®- och Vibradyn® material erhålls tystare och mer vibrationsfria produkter.

 • Hög vibrationsisolering
 • Flexibelt material
 • Hög kemisk resistens
 • Mycket lång livslängd
 • Hög produktanpassning

 

Byggsystem Betong-Stål

Byggsystem Betong-Stål

Vibisols lösningar isolerar effektivt stomburet ljud i byggnader, ljud som överförs till intilliggande rum. Förutom stegljud mellan våningar är trappor eller loftgångar i synnerhet mycket frekventa ljudkällor som kan bli en hög störningsfaktor för boende i flerfamiljshus eller personal i kontorsbyggnader etc. Elastiska kopplingar minskar överföring av strukturburet ljud mycket effektivt till närliggande rum via angränsande väggar och tak, vilket resulterar i en minskning av total ljudnivå i byggnaden. De vanligaste applikationerna är lister eller plattor av Vibrafoam® och Vibradyn® för vägg- och bjälklagselement, trappor och vilplan.

- Lösningar för både platsgjutet som prefabricerat

- Utmärkt stegljudsreduktion vid minimal installationshöjd

- Snabb och enkel installation

- Kompensation av byggtoleranser

- Säker lastöverföring och låg nedfjädring

Även lösningar med tunna mattor för pågjutning med höga reduktionstal kan erbjudas för dessa ändamål. Se vidare under produkter.

Infrastruktur – Spårbunden trafik

Infrastruktur – Spårbunden trafik

Vibrations- och stomljudsisolering av spårbunden trafik och järnvägsöverbyggnad

 

 

Genom hjul-rälkontakten skapas vibrationer som riskerar att ge stomljudsstörningar. Dessa vibrationer kan stoppas nära källan genom användandet av elastiska produkter som är anpassade för belastningarna och möter krav på lång livslängd. Beroende på stomljudsnivåer och störningsspektrum kan olika lösningar för vibrationsisolering användas. För lägre krav kan slipermattor s.k. under sleeper pads (USP) eller andra elastiska mellanlägg användas. För högre krav och för spår i ballast används ballastmattor. För höga krav på stomljudsisolering och vid spår i betong s.k. slab track används elastiska mattor för massa-fjädersystem (MSS).

När vi designar en lösning utgår vi från störspektrum, krav på insättningsdämpning och egenfrekvens för systemet s.k. systemfrekvens förutom spår- och tågtekniska data. Våra lösningar består av högteknologiska mattor av polyuretan (PUR) som möter de flesta krav på insättningsdämpning och axellaster (spårväg, pendeltåg, metro, person- och godståg). Vi har även möjlighet ett erbjuda kostnadseffektiva mattor i PUR-bunden gummigranulat.

     

Embedded tracks och Green tracks

 

 

Vibisol erbjuder dämpande och isolerande lösningar för spårväg och järnväg s.k. Embedded tracks. För blandad trafik erbjuder vi alla typer av Top Of Rail-lösningar (TOR) i tre olika format, Standard, Multipart och Seamless. Med systemet Green track ökar grönytorna i staden och bullret reduceras, vilket ger en behagligare stadsmiljö. Vår system består av kostnadseffektiva produkter som möter marknadskraven, där våra unika tekniska lösningar effektiviserar kundernas processer. Vibisol och vår leverantör HET-Group stödjer den gröna utvecklingen av nya spårvägar i urbana miljöer.                                                                                                                                                   

Vibrationsisolering av byggnader

Vibrationsisolering av byggnader

Hus på fjädrande bädd är en vanlig metod intill eller ovan spårbunden trafik för att undvika vibrationsstörningar.  Den vanligaste lösningen sker med elastomerer av Vibrafoam® och Vibradyn®. En grundläggning med den här tekniken ställer mycket höga krav på en lång livslängd med full dynamisk funktion. Vi erbjuder flera metoder och vi kan hantera mycket höga laster och krav på vibrations-isolering.

Punkt- och linjelagring med Vibrafoam® och Vibradyn®. Systemfrekvens från 8 Hz.

Heltäckande lagring med Vibrafoam® och Vibradyn®. Systemfrekvens från 12 Hz.

Punktlagring med stålfjäderelement. Systemfrekvens från 3 Hz.

 

 • Mycket hög vibrationsisolering
 • Anpassat för aktuellt frekvens- och amplitudområde
 • Full funktion under byggnadens livslängd

Heltäckande lösning med Vibrafoam®

 

Heltäckande lösning med Vibrafoam® och Vibradyn®

Vertikala mattor för marktryck med Vibrafoam®

Go Top