Byggsystem – Trä

Vibisol®

Ett av Vibisols teknikområden inom bygg är isolering av flanktransmitterande ljud. Med våra material Vibrafoam® och Vibradyn® erbjuder vi lösningar i form av list- och plattsystem för lätta volymelement och massivträkonstruktioner. Med dessa materialtyper som ljudisolerande komponenter erhålls, förutom hög ljudisolering, möjlighet att utforma specialanpassade lösningar för varje enskild producent. Tillsammans med övriga produkter som elastiska infästningar i form av beslag och hängare är vi en komplett leverantör inom området. Lösningar kan presenteras för samtliga ljudklasser.

Vibrafoam® och Vibradyn® är registrerade med godkänd nivå i Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Materialen är också godkända och listade för att ingå i Svanenmärkta byggnader.

Vibrafoam® och Vibradyn® är BASTA registrerade. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se