Byggsystem Betong-Stål

Vibisols lösningar isolerar effektivt stomburet ljud i byggnader, ljud som överförs till intilliggande rum. Förutom stegljud mellan våningar är trappor eller loftgångar i synnerhet mycket frekventa ljudkällor som kan bli en hög störningsfaktor för boende i flerfamiljshus eller personal i kontorsbyggnader etc. Elastiska kopplingar minskar överföring av strukturburet ljud mycket effektivt till närliggande rum via angränsande väggar och tak, vilket resulterar i en minskning av total ljudnivå i byggnaden. De vanligaste applikationerna är lister eller plattor av Vibrafoam® och Vibradyn® för vägg- och bjälklagselement, trappor och vilplan.

- Lösningar för både platsgjutet som prefabricerat

- Utmärkt stegljudsreduktion vid minimal installationshöjd

- Snabb och enkel installation

- Kompensation av byggtoleranser

- Säker lastöverföring och låg nedfjädring

Även lösningar med tunna mattor för pågjutning med höga reduktionstal kan erbjudas för dessa ändamål. Se vidare under produkter.