Stegljudsmattor

Vibisol® VibiStep

Stegljudsmatta för direktsättning klinker och sten i trapphus, kontor och offentliga miljöer. Mattan är spricköverbyggande, isolerande och stegljudsreducerande. VibiStep är tillverkad av polyuretan och kork och kan användas inomhus vid nyproduktion och renovering. VibStep säljs i färdigt paket med alla nödvändiga komponenter före plattsättning. Insättningsdämpning 10-13 dB. Lab-mätning utförd på RISE/SP.

VibiStep-paketet är registrerat i Basta, Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Samtliga komponenter som matta, limmer och primer är också godkänt och listat för att ingå i Svanenmärkta byggnader.

VibiStep 2017 Utg Augusti

Insulit 4+2 Ljudmatta för golvavjämning ∆Lw 24 dB

 

Ljudmatta för golvavjämning i bostäder, kontor, trapphus och offentliga miljöer.

Insulco Insulit 4+2

Insulit Bi+9 Ljudmatta för golvavjämning ∆Lw 30 dB

InsulWood stegljudsmatta för träkonstruktioner