Stegljudsmattor

Vibisol® VibiStep

Stegljudsmatta för direktsättning klinker och sten i trapphus, kontor och offentliga miljöer. Mattan är spricköverbyggande, isolerande och stegljudsreducerande. VibiStep är tillverkad av polyuretan och kork och kan användas inomhus vid nyproduktion och renovering. VibStep säljs i färdigt paket med alla nödvändiga komponenter före plattsättning. Insättningsdämpning 10-13 dB. Lab-mätning utförd på RISE/SP.

VibiStep-paketet är registrerat i Basta, Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Samtliga komponenter som matta, limmer och primer är också godkänt och listat för att ingå i Svanenmärkta byggnader.

VibiStep 2017 Utg Augusti

Insulit 4+2 Ljudmatta för golvavjämning ∆Lw 24 dB

Insulit 4 + 2 består av två skikt där det första på 2 mm är ett polyolefinskum med slutna celler fysiskt tvärbundna kombinerat med en polyester på 4 mm med låg dynamisk styvhet. Kombinationen med filt och skum är att kunna täcka ett mycket större frekvensområde. Filten korrigerar lågfrekvenserna och skummet korrigerar mediet och höga frekvenser. Dessa egenskaper gör Insulit 4 + 2 till en mycket effektiv matta med högt reduceringstal. 


Insulco Insulit 4+2

Insulit Bi+9 Ljudmatta för golvavjämning ∆Lw 30 dB

Insulit Bi + 9 består av reflekterande aluminiumfilm, dubbelfjäderkonstruktion med polyolefinskum och polyester. Filten korrigerar lägre frekvenser och skummet medelstora och höga frekvenser. Dessa egenskaper gör Insulit Bi+9 till en mycket effektiv matta med högt reduceringstal. 


Insulco Insulit Bi+9

InsulWood stegljudsmatta för träkonstruktioner

InsulWood är designad och utvecklad speciellt för lätta trästrukturer. Tack vare sin låga dynamiska styvhet erbjuder InsulWood en prestanda betydligt bättre än normalt i den här typen av konstruktioner. InsulWood består av en 3-skikts laminering med polyetenfilm med hög densitet, ett polyolefinskum med sluten cellstruktur och polyester. Kombinationen ger ett lufttätt skikt. 


Insulco InsulWood