Infrastruktur – Spårbunden trafik

Vibrationsisolering med Massa- Fjädersystem och Ballastmattor

Vi erbjuder vibrationsisolerade spårsystem och ballastmattor med Vibrafoam®, Vibradyn® och Damtec® i en rad olika varianter. Massa-fjädersystem klarar mycket höga krav på vibrations- och stomljudsisolering och fungerar fullt ut under spårets livslängd. Ett massa-fjädersystem innebär inte bara maximal isolering vid störningskällan utan också ett system med lång mycket låga underhållskostnader. Produktionsmetod, egenskaper och prestanda styr valet av system. Massa-fjädersystem med Vibrafoam® och Vibradyn® kan utföras på tre olika sätt. Heltäckande mattor, linje- eller punktlagring. För ballastspår ger mattor av Vibrafoam®, Vibradyn® och Damtec® bästa möjliga vibrationsisolering. Störningsfrihet kräver hög elasticitet. Järnvägssystem med ballastspår kan byggas med mycket lång livslängd och hög driftsäkerhet. En högre elasticitet gör ej avkall på spårkvaliteten för att uppnå en god störningsfrihet mot omgivningen.