Ballastmattor och Massa- Fjädersystem Spårbunden trafik

Elastiska lösningar för järnväg

Spårsystem för järnväg består av spår, växlar, korsningar och järnvägsövergångar. Konstruktionen kan indelas grovt i tre nivåer: överbyggnad, underbyggnad och underlag, där överbyggnaden också kan delas upp ytterligare i ballast och bana. Underlaget kan vara en jordstruktur eller en konstruerad struktur som bro eller tunnel.

Läs mer om vårt produktutbud i broschyren.


Kraiburg broschyr spårbunden trafik 2018